No Slide

You have not yet added any slide. Please go to "Home Slider > Add New Slide" menu to add ones.Spółka ICT4edu została założona w 2012 r. przez kilku pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w celu tworzenia, rozwoju i komercjalizacji oprogramowania do zarządzania planami i programami studiów na uczelniach wyższych. Jednym z pierwszych projektów ICT4edu była pilotowa aplikacja lokalna PSSOR do edycji sylabusów dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Aktualny produkt firmy to system Sylabus KRK. Sylabus KRK jest nowoczesnym i zaawansowanym technologicznie narzędziem, przeznaczonym do projektowania, opisu i prezentacji programów studiów, realizowanych przez wyższe uczelnie, zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji.

System Sylabus KRK działa w kilkunastu uczelniach wyższych na terenie całego kraju; ogółem obsługuje 190 różnych kierunków studiów, dotychczas został wykorzystany do opracowania ponad 27000 sylabusów, zredagowanych przez 1700 nauczycieli akademickich.

Więcej