News

  • 08/10/2018 Projekt unijny

ICT4EDU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt grantowy dofinansowany  w ramach projektu  realizowanego przez Wrocławską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. pn.: „Granty na usługi doradcze dla przedsiębiorców z sektora MŚP-ZIT WrOF” [więcej]

 

  • 29-30/11/2017 Kongres Rozwoju Edukacji, Wrocław – Prezentacja ICT4edu