Oferta

W aktualnej ofercie firmy znajdują się:

  • Nowoczesny i zaawansowany technologicznie system Sylabus KRK przeznaczony do projektowania, opisu i prezentacji programów studiów, realizowanych przez wyższe uczelnie, zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji (KRK).
  • Usługi w zakresie adaptacji systemu Sylabus KRK do indywidualnych potrzeb i oczekiwań zainteresowanych uczelni.
  • Usługi hostingu zasobów informacyjnych gromadzonych w ramach użytkowania systemu Sylabus KRK.
  • Szkolenia z zakresu organizacji prac związanych z projektowaniem nowych kierunków, doskonaleniem programów studiów i wdrażaniem standardów KRK w działalności edukacyjnej uczelni, a także wykorzystania systemu Sylabus KRK