Projekt unijny

 

ICT4EDU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt grantowy dofinansowany  w ramach projektu  realizowanego przez Wrocławską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. pn.: „Granty na usługi doradcze dla przedsiębiorców z sektora MŚP-ZIT WrOF” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,

Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości,

Poddziałanie 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF,

Schemat 1.3 C.2 Doradztwo dla MŚP – projekty grantowe IOB.

 

Przedmiot projektu stanowi wsparcie rozwoju firmy poprzez opracowanie „Strategii rozwoju, promocji i sprzedaży ICT4EDU do 2020 roku”.

Cel główny usługi doradczej to wsparcie merytoryczne firmy ICT4EDU poprzez dostarczenie wiedzy i umiejętności w obszarze rozwoju biznesu i komercjalizacji produktu Sylabus KRK dla branży edukacyjnej oraz posiadanie strategii rozwoju, promocji i sprzedaży na najbliższe 3 lata.

Kwota wydatków całkowitych projektu 57 564,00 zł

Kwota wydatków kwalifikowalnych projektu 46 800,00  zł

Dofinansowanie 39 780,00 zł

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: http://www.warr.pl